เวิลด์ 116 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 7922
หมู่บ้านทั้งหมด: 10.130 (1.28 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 7.939
หมู่บ้านคนเถื่อน: 2.186
หมู่บ้านโบนัส: 659
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 9 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 719
ข้อความที่ถูกส่ง: 22.060 (2.78 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 12.195 (1.54 ต่อผู้เล่น)
การเคลื่อนกองกำลัง: 62.597 (7.90 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 4.276 (0.54 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 457
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 3.751
คะแนนทั้งหมด: 4.177.372 (527 ต่อผู้เล่น, 412 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 18.116.728
 • 17.863.779
 • 17.556.932
กองกำลังทั้งหมด:
 • 725.745
 • 581.112
 • 421.134
 • 213.120
 • 251.683
 • 337
 • 12.887
 • 3.446
 • 4.847
 • 40
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 92
 • 73
 • 53
 • 27
 • 32
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 72
 • 57
 • 42
 • 21
 • 25
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: lombard20
เผ่าใหม่ล่าสุด: DR

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 20:21